Föredrag om de globala hållbarhetsmålen

Globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa framtidsplanen som världens länder någonsin antagit. Fram till år 2030 ska världens länder arbeta tillsammans för att avskaffa all extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa, och lösa klimatkrisen. Nu är det bara nio år kvar tills vi ska ha uppnått de globala målen. Vi behöver gå från ord till handling och ditt engagemang räknas och gör skillnad. Markaryds kommun har bjudit en en ambassadör från Glokala Sverige för att informera och sprida information och engagemang för att vi tillsammans ska nå målen.

Ladda ner original Ladda ner mp4

Inga videos hittades

Föredrag om matsvinn - systemfel och konkreta lösningar
Är du intresserad av matsvinn? Vill du höra mer om mycket mat som slängs och vad man kan göra åt det? Då finns det möjlighet att delta på ett digitalt föredrag den 21 april klockan 18.00-19.30. Runt en tredjedel av all mat som produceras i världen går till spillo. Genom att minska matsvinnet till rimliga nivåer skulle många av världens miljöproblem lösas. Samtidigt som jordens resurser urholkas, klimatet är i en akut kris, och människor svälter så går det att leva gott på maten som kastas. Under över sex års tid har Andreas Jakobsson och hans familj levt nästan uteslutande på mat som av olika anledningar hamnat i mataffärernas sopor genom att dumpstra. I reportageboken Svinnlandet och i sina föredrag analyserar Andreas Jakobsson de systemfel som skapar matsvinn och pekar på konkreta lösningar. Alla anmälda har möjlighet att delta i utlottningen av repotageboken Svinnlandet Tid Onsdagen den 21 april klockan 18.00-19.30. Föredraget sker på distans via din webbläsare. Du behöver inte ladda ner ett program för att vara med, utan du startar föredraget direkt i din webbläsare i mobilen eller datorn. En länk kommer att skickas ut till anmälda deltagare löpande. Var med i utlottningen av en bok För att vara med i utlottningen av en repotageboken Svinnlandet av Andreas Jakobsson, svara på frågan i anmälan: Hur många procent av maten de svenska hushållen köper hamnar i soporna?
Föredrag om de globala hållbarhetsmålen
Globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa framtidsplanen som världens länder någonsin antagit. Fram till år 2030 ska världens länder arbeta tillsammans för att avskaffa all extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa, och lösa klimatkrisen. Nu är det bara nio år kvar tills vi ska ha uppnått de globala målen. Vi behöver gå från ord till handling och ditt engagemang räknas och gör skillnad. Markaryds kommun har bjudit en en ambassadör från Glokala Sverige för att informera och sprida information och engagemang för att vi tillsammans ska nå målen.